Vabilo - občni zbor Društva natisni
Prispeval Milan Štubljar   
Četrtek, 07 Februar 2013 21:00
Društvo vinogradnikov Semič
Štefanov trg 7
8333 Semič                                                                                                     Semič, 07. 02. 2013


VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA VINOGRADNIKOV SEMIČ

Društvo vinogradnikov Semič vas vabi na Občni zbor Društva, ki bo v soboto, 16.02.2013 ob 18. uri, v prostorih hotela Smuk Semič.

DNEVNI RED:
  1.    Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovatelja in verifikacijska komisija)
  2.    Poročila o delu Društva v letu 2012:
      a.    Predsednik Društva
      b.    Blagajničarka
      c.    Nadzorni odbor
  3.    Razprava in sprejem poročil s pripombami
  4.    Plan dela Društva za leto 2013
  5.    Pobude in vprašanja o delu Društva (Razno)

Po končanem uradnem delu, bo sledilo družabno srečanje ob dobri jedači in pijači ter glasbi, z že znanim duetom iz Dalmacije.

Do srečanja na Občnem zboru, Vas lepo pozdravljam!

                                                                                           Predsednik Društva:
                                                                                                Ivan Bukovec

Program dela Društva v letu 2013:

  1.    Skrb za članstvo (Prapor Društva, novi člani)
  2.    Degustacije (preseki letnikov, poznavanje vin, Jožefovo, Antonovo)
  3.    Predavanja o vinogradništvu v marcu
  4.    Skrb za vinogradniški nasad v februarju/marcu
  5.    Degustatorski tečaji: osnovni, somilierski
  6.    Izleti: enodnevni, dvodnevni, belokranjski
  7.    Skrb za klet Društva (obnova šanka, zunanjosti,…)
  8.    Vinogradniški pohod z zaključkom (zadnja nedelja v avgustu)
  9.    Priprave na trgatev: predavanje
  10.    Martinovanje (ocenjevanje, veselica, povorka – demonstracije kletarstva, praznovanje jeseni)
  11.    Zimska predavanja ob degustacijah letnika
  12.    Zaključek leta
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 07 Februar 2013 21:56